Ö: óvirkur: CAF/EFQM - Sjálfsmatslíkan: Liðnir viðburðir

Breytt persónuverndarlöggjöf frá 2018 - hvað þýðir það fyrir þína starfsemi?

Breytt persónuverndarlöggjöf frá 2018 - hvað þýðir það fyrir þína starfsemi?

Fyrr á árinu voru samþykktar umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á evrópskri og þ.a.l. íslenskri persónuverndarlöggjöf í rúm 20 ár. Breytingarnar taka gildi á árinu 2018 en fyrir þann tíma þurfa fyrirtæki og stofnanir að aðlaga starfsemi sína að breyttum - og auknum - kröfum til persónuverndar og öryggis persónuupplýsinga. Réttindi einstaklinga eru jafnframt aukin til muna sem einnig kallar á breytingar í starfsemi þeirra sem vinna persónuupplýsingar. Farið verður yfir helstu breytingarnar sem löggjöfin kallar á um og settar fram leiðbeiningar um hverju þurfi að huga að í framhaldinu.

Með framsögu farar Alma Tryggvadóttir, skrifstofustjóri upplýsingaöryggis frá Persónuvernd og Hörður Helgi Helgason, hdl. Landslög

CAF greining hjá opinberum stofnunum

"Common Assessment Framework" (CAF) er fyrsta evrópska gæðastjórnunartækið sem var sérstaklega hannað fyrir og þróað af opinbera geiranum. Sífellt meiri kröfur eru gerðar til opinberra stofnana um að sýna fram á mikilvægi sitt og að bregðast við auknum kröfum og væntingum samfélagsins. Nokkrar stofnanir hafa nýtt sér CAF sjálfsmatslíkanið til að meta mismunandi þætti í starfsemi stofnunarinnar, í þeim tilgangi að finna út styrkleika og þau atriði sem betur mega fara.

Á fundinum verður almennt talað um hvaðan CAF kemur og hvernig það tengist gæðastarfinu. Sagt verður frá hvernig hægt er að nota það og niðurstöður CAF sjálfsmats til að byggja upp gæðakerfi stofnana. Einnig verður lögð áhersla á þann þátt CAF líkansins sem fjallar um samfélagslegan árangur.

Fyrirlesarar:

Sigurjón Þór Árnason, gæða- og upplýsingastjóri hjá Veðurstofu Íslands.
Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR

Athygli er vakin á því að fundurinn verður haldinn í húsnæði Veðurstofu Íslands við Bústaðaveg nr. 7 sem er fremra húsið til hægri þegar komið er inn á afleggjarann að Veðurstofunni.

Mat á forystu, samfélagslegum árangri og lykil árangri

Hvernig notum við CAF sjálfsmatslíkanið til að met árangur í forystu, samfélagslegum árangi, og lykil árangri.

Hvar er verið að gera vel í forystunni og hver er árangurinn og hvar má gera betur.

Farið er yfir CAF sjálfsmatslíkanið í þessum þáttum og tekið fyrir hvernig þetta hefur reynst í raunveruleikanum.

CAF líkanið - sjálfsmatshandbókin og þróun mála í Evrópu.

Staðsetning Velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsið Tryggvagötu

Fyrirlesari: Pétur Berg Matthíasson sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Umfjöllunarefni: Farið verður yfir uppbygginu CAF líkansins og hvernig það nýtist sem tæki til að greina hvar umbóta sé þörf og þannig leggja grunn að markvissum umbótum á vinnustöðum. Einnig verður fjallað um það helsta sem er að gerast í CAF málum í Evrópu.

CAF sjálfsmatslíkanið er aðferð sem nýst hefur ráðuneytum, stofnunum og öðrum opinberum aðilum við að ná bættum árangri í stjórnun og rekstri. CAF er verkfæri sem er auðvelt í notkun og getur aðstoðað opinbera aðila við að nýta aðferðir gæðastjórnunar í því skyni að bæta árangur. Með CAF er látinn í té rammi að sjálfsmati sem hugmyndafræðilega er líkur öðrum þekktum líkönum úr altækri gæðastjórnun (TQM), sérstaklega árangurslíkani EFQM, en CAF er sérstaklega sniðið að þörfum opinberra stofnana, þar sem tekið er tillit til hversu ólíkar þær geta verið. CAF aðferðafræðin er ætluð til að aðstoða við að hámarka skilvirkni í rekstri og bæta arðsemi, auka tryggð starfsmanna og byggja upp árangursdrifinn teymisanda.

Ný útgáfa af CAF matslíkani - Reynsla af notkun CAF - Fyrirhuguð notkun

Nýtt CAF matslíkan „CAF 2013“ er að koma út á Íslensku. Hvað breytingar hafa verið gerðar frá fyrri útgáfu CAF 2006. Reynsla stjórnsýslunnar í notkun á CAF matslíkaninu og hvað er framundann?

Sigurjón Árnason gæða- og öryggisstjóri Tryggingastofnunar talar um mismun milli nýja og eldri útgáfu CAF líkansins
Gissur Pétursson forstjóri Vinnumálastofnunar talar um reynslu í notkun CAF
Fjóla María Ágústsdóttir verkefnastjóri forsætisráðuneytisins talar um fyrirhugaða notkun á CAF hjá Velferðarráðuneytinu og stofnunum
Helga Óskarsdóttir skrifsstofustjóri frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti talar um fyrirhugaða notkun á CAF hjá ráðuneytinu og stofnunum.

Fundurinn er haldinn í Velferðarráðuneytinu Hafnarhúsinu

Reynslusaga í notkun á CAF og nýr upplýsingavefur CAF

Pétur B. Matthíasson frá Fjármála- og efnahagsráðuneytinu mun fjalla um CAF sjálfsmatslíkan fyrir stofnanir og sveitarfélög, en ráðuneytið hefur nýlega opnað upplýsingavef fyrir CAF. Hallgrímur H. Gröndal mun fjalla um CAF reynslu hjá Ríkiskaupum.

Samfélagsleg ábyrgð - viðmið til grundvallar innleiðingar

Sameiginlegur fundur CAF/EFQM, gæðastjórnun og ISO hópa Stjórnvísi verður haldinn 1,mars hjá Landsbankanum.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

 1. Kynning á staðlinum ISO 26000, Hulda Steingrímsdóttir ALTA
 2. Samfélagsleg ábyrgð hjá Landsbankanum, Finnu Sveinsson Landsbankinn
 3. Notkun CAF/EFQM matslíkans til að meta samfélagslegan árangur, Sigurjón Þór Árnason Tryggingastofnun

Þarf að endurvekja Íslensku gæðaverðlaunin?

Þarf að endurvekja Íslensku gæðaverðlaunin?
Gæðastjórnunarhópur og CAF / EFQM hópur Stjórnvísi standa fyrir sameiginlegum morgunverðarfundi um Íslensku gæðaverðlaunin þriðjudaginn 31. janúar nk. frá kl. 08:30 - 10:00. Fundurinn verður haldinn í húsakynnum Landsvirkjunar og er yfirskrift fundarins: Þarf að endurvekja Íslensku gæðaverðlaunin?

Fjallað verður um CAF og EFQM sjálfsmatslíkönin, Íslensku gæðaverðlaunin og ávinning af því að hljóta slíka viðurkenningu. Þá verður rætt um gildi þess að Íslensku gæðaverðlaununum verði aftur komið á. Fyrirlesarar koma frá velferðarráðuneytinu, Landsvirkjun og Tryggingastofnun.

Dagskrá:

08:30 Íslensku gæðaverðlaunin - lærir sem lifir. Þór G. Þórarinsson,
sérfræðingur á skrifstofu velferðarþjónustu hjá Velferðarráðuneytinu.

08:45 CAF/EFQM matslíkön - kynning. Sigurjón Þór Árnason, gæða- og
öryggisstjóri hjá Tryggingastofnun.

09:05 Íslensku gæðaverðlaunin - Ávinningur frá sjónarhóli
viðurkenningarhafa. Guðmundur S. Pétursson, gæðastjóri hjá
Landsvirkjun.

09:30 Umræður „Þarf að endurvekja Íslensku gæðaverðlaunin?“

10:00 Fundarlok

Fundarstjóri: Linda Rut Benediktsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og gæðamála hjá Tollstjóra.

Reynslusögur í notkun á CAF/EFQM matslíkani

Farið verður yfir notkun og reynslu í notkun á CAF og EFQM matslíkana. Hvernig líkönin hafa reynst fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi við mat á innra gæðastarfi.

Dagskrá

 1. Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR: Reynsla ÁTVR af notkun sjálfsmats - EFQM

 2. Sigurjón Þór Árnason, gæðastjóri Tryggingastofnunar: Hlutverk CAF (EFQM) sjálfsmatslíkans í opinberri stjórnsýslu í Evrópu og víðar

EFQM - Sjálfsmat í mannauðsmálum

EFQM mun halda einkar áhugaverðan fund um Sjálfsmat í mannauðsmálum.
Fundurinn verður haldinn 22.nóvember nk. frá kl.08:30 - 10:00
 
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík SSR, Síðumúla 39, gengið inn að neðanverðu.
Efni fundarins:  Norkun EFQM líkansins til að meta stöðu fyrirtækis/stofnunar í Mannauðsmálum.  Bæði verður farið í hvernig nota eigi líkanið og dæmi tekin um hvernig notagildið hafi verið.
 

EFQM - Aðalfundur

EFQM hópurinn ætlar að halda aðalfund hópsins fimmtudaginn 14.október nk. 
Fundurinn verður haldinn hjá SSR Síðumúla 39 milli kl.08:30 og 10:00. Gengið
inn kjallaramegin (að austanverðu). Kaffi og morgunbrauð í boði
 

EFQM 2010 - hvað er nýtt?

Fundur á vegum faghóps um EFQM árangurslíkanið

Fundarefni
EFQM 2010 – Breytt líkan
Farið yfir helstu breytingar sem orðið hafa á 2010 EFQM líkaninu.
Framsögumaður
Haraldur Hjaltason, Artemis

Fundarstaður
Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra í Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
 

EFQM líkanið hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík

Fundur á vegum faghóps um EFQM líkanið 
Framsögumenn og fundarefni
Jón Heiðar Ríkharðsson, framkvæmdastjóri SSR, býður fólk velkomið og segir frá starfsemi SSR.
Hróðný Garðarsdóttir, þroskaþjálfi og sviðsstjóri fullorðinssviðs SSR, og Sólveig Steinsson, þroskaþjálfi og sviðsstjóri barnasviðs SSR, segja frá notkun EFQM-likansins við sjálfsmat á starfsemi áfangastaða og sambýla á vegum SSR.

Fundarstaður
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Rvk.  - inngangur á jarðhæð að austanverðu.

 

EFQM árangurslíkanið og hagnýting þess

Fundur á vegum faghóps um EFQM árangurslíkanið

Eiginleikar og hagnýting EFQM árangurslíkansins

Erindi og framsögumenn

 1. EFQM árangurslíkanið - leið til árangurs 
  Haraldur Hjaltason framkvæmdastjóri Artemis mun fjalla um hvernig hægt er að nýta líkanið til að ná betri árangri í rekstri og fylgjast með árangrinum.

 2. Hagnýting ÁTVR á EFQM árangurslíkaninu.
  Einar S. Einarsson framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs ÁTVR mun fjalla um hvernig ÁTVR hefur nýtt sér EFQM líkanið og sýna hvernig fyrirtækið hefur getað fylgst með þróun og árangri með því að nota líkanið.

Þar sem fundurinn markar endurnýjun EFQM faghóps Stjórnvísi viljum við hvetja áhugafólk um líkanið til að gefa kost á sér í stjórn hópsins sem mynduð verður á fundinum.
Fundarstaður
ÁTVR að Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík.
 
 
 
 
 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?