Kynningarfundur um Fjármálanámskeið í Opna háskólanum í HR.

Stjórn faghóps um Fjármál fyrirtækja vekur athygli á kynningarfundi um Fjármálanámskeið í Opna háskólanum í HR.
Kynningarfundur verður haldinn í Opna háskólanum í HR föstudaginn 15. febrúar 2013, kl. 8:30.
Fyrirlesturinn verður haldinn í stofu M.217 Mars álma - 2.hæð

Boðið verður upp á léttar veitingar.

Um kynninguna sjá: Erna Tönsberg, verkefnastjóri hjá Opna háskólanum, og Salóme Guðmundsdóttir, forstöðumaður símenntunar.
VERÐBRÉFAMIÐLUN, HLUTI III
Nám til undirbúnings fyrir próf í verðbréfaviðskiptum

Fjallað er um þá þætti fjármagnsmarkaðarins sem próftakar þurfa að kunna skil á í prófum úr hluta III. Farið verður yfir lög og reglur á fjármagnsmarkaði, markaðsviðskipti, tegundir verðbréfa, samval verðbréfa og verðbréfasöfn, fjárvarsla, ráðgjöf o.fl. Nemendum er kennt að fletta upp í íslenskum réttarheimildum um fjármagnsmarkaðinn og að túlka og heimfæra upp á raunhæf tilvik. Námskeiðið er sett upp í fjarnámi með nokkrum staðarlotum þar sem farið er yfir helstu áherslur í hverjum efnishluta. Fyrsta staðarlotan verður haldin mánudaginn 18. febrúar klukkan 17:00 í Háskólanum í Reykjavík.

Nánari upplýsingar og skráning

EIGNASTÝRING - HEFST 26. FEBRÚAR (12 KLST.)
Námskeiðið er ætlað sérfræðingum á sviði fjármála og viðskipta, með það markmið í huga að dýpka skilning þátttakandans á eignastýringu. Fjallað verður m.a. um samband ávöxtunar og áhættu, val hlutabréfa í hagkvæmasta eignarsafnið, helstu verðmyndunarlíkön verðbréfa og árangur verðbréfasjóða. Áhersla er lögð á tæknilega hlið námsefnisins. Notuð verða raundæmi/verkefni þar sem þátttakendur þurfa að nota fræðina og þekkingu út frá fyrirlestrum og dæmatímum til að leysa verkefnin. Um er að ræða hagnýtt námskeið þar sem excel er notað samhliða kennslu.
Leiðbeinandi: Þorlákur H. Hilmarsson, M.Sc. í fjármálaverkfræði og stundakennari við viðskiptadeild HR. Þorlákur er sérfæðingur í gerð og notkun reiknilíkana m.a. á sviðum fjármála, rekstrar, arðsemimats, afleiðna, tölfræði, bestunar og hermunar.
Nánari upplýsingar og skráning

LÍKANAGERÐ FYRIR REKSTRARÁÆTLANIR, ARÐSEMISMAT OG VERÐMAT - HEFST 27. FEBRÚAR (12 KLST.)
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur nái færni í gerð reiknilíkana í Excel, fyrst og fremst á sviði fyrirtækjareksturs og fjármála. Einkum verður fjallað um gerð líkana fyrir rekstraráætlanir fyrirtækja, en einnig arðsemilíkön fyrir fjárfestingaverkefni og áætlanir um fjárstreymi til að meta virði fyrirtækja. Megin áherslan er lögð á gerð Excel líkana af ársreikningum fyrirtækja sem nýst geta til að spá fyrir og gera áætlanir um þróun rekstrarreiknings, fjárstreymis og efnahags, mánuði eða ár inn í framtíðina. Á námskeiðinu byggja nemendur sjálfir upp Excel reiknilíkön.
Leiðbeinandi: Páll Jensson, PhD í aðgerðarannsóknum frá DTU og M.Sc í iðnaðarverkfræði frá sama skóla. Páll starfar sem prófessor í rekstrarverkfræði við Háskólann í Reykjavík og sviðsstjóri á fjármála- og rekstrarverkfræðisviði.
Nánari upplýsingar og skráning

ENDURSKIPULAGNING FYRIRTÆKJA - HEFST 3. APRÍL (6 KLST.)
Farið verður yfir grunnatriði fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja með sérstaka áherslu á sameiningar fyrirtækja í fjárhagslegum vanda. Fjallað um endurskipulagningu skulda, eigna og eigin fjár og hagrænar ástæður og nauðsyn endurskipulagningar. Horft verður á endurskipulagningu frá sjónarhorni helstu hagsmunaaðila svo sem fyrirtækjanna sjálfra (stjórnenda og stjórn) sem og fjármálamarkaðarins. Farið er yfir aðferðir við endurskipulagningu og samstarf og hagsmunaárekstra hagmunaaðila við úrlausn fjárhagslegra vandamála.
Leiðbeinandi: Brynjar Pétursson er Fulbright styrkþegi með MBA gráðu frá MIT, en hluta af náminu tók hann í Harvard Business School og London Business School.

Árið 2012 stofnaði Brynjar fyrirtækið Contra þar sem hann kom á fót VIB/Fast Real Estate fjárfestingarsjóði sem í heildina nam um 90 milljónum dollara. Brynjar hefur stýrt endurskipulagningu á fjölmörgum fyrirtækjum, þar á meðal fyrirtækjum á borð við Nýsi, Eik, Ölgerð Egils Skallagrímssonar, N1, SMI, Landic Property, 66°Norður, Hotel Plaza og Íslenska erfðagreiningu.

Nánari upplýsingar og skráning

SKULDABRÉFAGREINING - HEFST 10. APRÍL (12 KLST.)
Markmið námskeiðsins er að dýpka skilning þátttakenda á skuldabréfum og tímagildi peninga. Á námskeiðinu verður farið yfir helstu aðferðir við vaxtaútreikning, núvirðis og framtíðar útreikninga, sparnaðar og leidd verða út greiðsluflæði allra helstu tegunda skuldabréfa. Áhættur skuldabréfa verða skilgreindar, þar sem vaxtaáhætta er mæld og stjórnað með meðaltíma (e. Duration) og sveigja (e. Convexity). Einnig verður tekið dæmi hvernig fyrirtæki geta varið skuldbindingar sínar (e. Immunization). Sýnt verður hvernig hægt er að mynda áhættulausa högnun þegar skuldabréf eru verðlögð vitlaust á markaði.
Leiðbeinandi: Þorlákur H. Hilmarsson, M.Sc. í fjármálaverkfræði og stundakennari við viðskiptadeild HR. Þorlákur er sérfæðingur í gerð og notkun reiknilíkana m.a. á sviðum fjármála, rekstrar, arðsemimats, afleiðna, tölfræði, bestunar og hermunar.
Nánari upplýsingar og skráning

Staðsetning viðburðar

Eldri viðburðir

Þekking á netinu - Framtíðin

Viðburður á netinu

Gerd Leonhard og fleiri eru að standa fyrir stafræni ráðstefnu (á netinu), fimmtudaginn 26 mars nk. undir heitinu The Future of Business - the next 10 years. Ráðstefnan verður send út í gegnum Zoom. Skráning er nauðsynleg (Zoom direct sign-up is here). Þátttaka er gjaldfrjáls. Hefst kl. 5 á íslenskum tíma en 6 eftir hádegið CET.

Ég þekki ágætlega til Gerd. Hann er áhugaverður framtíðarfræðingur og hefur meðal annars gefið út bókina Technology Vs. Humanity.

Þekking og fræðsla á óvissu tímum. Njótið, Karl Friðriksson

Skoðið vefinn með því að smella á heiti ráðstefnunnar eða farið inn á þessa vefslóð: https://www.futuristgerd.com/2020/03/new-digital-seminar-on-the-future-of-business-march-26-anton-musgrave-and-gerd-leonhard/

Hér er einnig kynningartexti frá þeim sem standa að ráðstefnunni:

 March 26, 6pm CET :   FREE Digital Conference with Futurists Anton Musgrave, Gerd Leonhard, Liselotte Lygnso, KD Adamson: The Future of Business

 Description

 Danish futurist Liselotte Lygnso has just been added as guest-speaker, see https://thefuturesagency.com/speakers/liselotte-lyngso/ for more details on Liselotte. Blue Futurist' KD Adamson will join us as well see https://thefuturesagency.com/speakers/k-d-adamson/. The latest updates will be shared here: https://gerd.fm/39ZgAsN

We are living in an age of perpetual VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) - and given that we are also moving at exponential pace, FORESIGHT is now mission-critical. Being 'future-ready' is everyone's job now, and it requires more than good data, sharp analysis and domain expertise. To 'have a get feel' for what's coming is probably more of an art than a science - imagination and intuition are just as important as experience and knowledge: EQ AND IQ.

Hence, this session will focus on what we call PRACTICAL WISDOM, i.e. we will share our insights and foresights about the next decade and apply them to the here and now. We will present for 15 minutes each, and then take questions and have live discussions with the audience.

We will talk about the 10 Game-Changers impacting every business in the near future, and the Megashifts see www.megashifts.digital focussing on near future scenarios and 'practical wisdoms'. Have a look at www.futuristgerd.com and https://thefuturesagency.com/speakers/anton-musgrave/ for more Details on what we do.

More details will be published on http://www.theconference.digital soon!
Please note that this is a FREE event, for now, as we are trying out new ideas and concepts. This may change in the future.

 

Ábyrgir stjórnarhættir - auknar kröfur um gagnsæi

Kærar þakkir þið sem mættuð á fundinn - Hér er tengill á Facebook streymið: https://www.facebook.com/Stjornvisi/videos/2585059381775400/

Á þessum morgunfundi mun Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs fjalla um auknar áherslur fjármagnveitenda á ábyrgar fjárfestingar. Að því loknu mun Sigurður Ólafsson fjalla út frá sjónarhóli stjórnarmanns, um auknar kröfur til ófjárhagslegra viðbótarupplýsinga. Þessar upplýsingar veita innsýn, eru mikilvægar til að auka gagnsæi og þurfa að byggja á vönduðum stjórnarháttum. 

Um þetta verður m.a. fjallað á þessum áhugaverða viðburði.

Ábyrgð einstakra stjórnarmanna er talsverð hvað varðar viðbótarupplýsingar. Mikilvægt er að upplýsingagjöfin byggi á vönduðum stjórnarháttum og lög um ársreikninga eru afgerandi um að viðbótarupplýsingagjöf um árangur, stöðu og megin óvissuþætti skulu vera hluti af skýrslu stjórnar. Atvinnuvegaráðuneytið gaf nýlega út reglugerð til fyllingar þessum ákvæðum.
Það er einnig athyglisvert að ársreikningaskrá RSK birtir nú sérstakar áherslur sínar um að í eftirliti með ársreikningum 2019 verði sérstaklega gengið eftir því að kanna ófjárhagslega upplýsingagjöf og skýrslu stjórnar. Þetta gæti bent til að úrbóta sé þörf í tilviki margra fyrirtækja.

Snertifletir umræðunnar eru allmargir og því er athygli áhugafólks innan margra faghópa vakin á þessum viðburði!

Hvers virði er þjónusta og sala á tímum þrenginga og breyttu umhverfi?

Er hægt að bregðast við þrengingum með öðrum hætti en beinum niðurskurði?  

Markaðsaðstæður breytast hratt og stýring þjónustu- og vöruframboðs ber þess glöggt merki. Ytra rekstarumhverfi og örar tæknibreytingar kalla á sveigjanleika og hröð viðbrögð í þjónustu og rekstri.

Í þessum hagnýta fyrirlestri verður farið yfir hvernig virði þjónustu og sölu fer saman. Á hnitmiðaðan hátt verður farið yfir virðishugtakið út frá viðskiptavinum annars vegar og rekstarmódeli fyrirtækja hins vegar. Fléttað verður saman umræðu um þjónustu- og sölustýringu innan fyrirtækja, mikilvæg augnablik og mikilvægi gæðasölu  á tímum breytinga.

Fyrirlesarar eru tveir, Gunnar Andri  Þórisson sem hefur rekið eigin söluskóla (SGA) Söluskóli Gunnars Andra yfir tvo áratugi og Aðalheiður Sigursveinsdóttir ráðgjafi sem hefur umfangsmikla reynslu af þjónustustýringu og innleiðingu straumlínustjórnunar.

Gunnar Andri hefur haldið námskeið og fyrirlestra fyrir þúsundir einstaklinga og fjöldann allan af fyrirtækjum jafnt stór sem smá frá árinu 1997 ásamt því haldið málstofur fyrir fyrirtæki í öllum geirum viðskipta. Meðal viðskiptavina Söluskóla Gunnars Andra (SGA) eru fjármálastofnanir, tryggingafélög og fjarskiptafyrirtæki. Að auki hefur hann margoft verið gestafyrirlesari í Háskólanum í Reykjavík. Gunnar Andri  er stofnandi og eigandi SGA2fyrir1leikhus.isoffer.is og happyhour.is.

Gunnar Andri er höfundur bókarinnar "Message From The Middle Of Nowhere", er höfundur og útgefandi  „55 ráð sem skila árangri í þjónustu!“ sem hefur notið mikilla vinsælda hér á landi ásamt því að vera einn af meðhöfundum bókarinninnar í Against the Grain sem gefin er út af Brian Tracy.

Aðalheiður er stjórnunarráðgjafi og markþjálfi. Hún hefur starfað með mörgum fyrirtækjum og stofnunum við stefnumótun og ráðgjöf við innleiðingu breytinga í þjónustu og rekstri. Aðalheiður hefur mikla reynslu í að aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að takast á við nýjar áskoranir, straumlínulaga ferla og bæta rekstur þeirra og styðja við stjórnendur og starfsmenn í breytingum.

Aðalheiður hefur kennt við Opna háskóla HR, Tækniskólanum og haldið fjölmarga fyrirlestra og námskeið um þjónustustjórnun, straumlínustjórnun og áskoranir í breytingum.

Fyrri reynsla Aðalheiðar er viðtæk en hún meðal annars  unnið sem rekstarstjóri, mannauðsstjóri, þjónustustjóri og starfað sem aðstoðarmaður ráðherra.  Aðalheiður er sjálfstætt starfandi ráðgjafi og rekur www.breyting.is og er ráðgjafi hjá FranklinCovey á Íslandi.

Krummi svaf í klettagjá - köldum kjarasamningum á - eða hvað?

Mikið hefur verið rætt og skrifað um komandi kjarasamninga og sitt sýnist hverjum. Fer allt á hliðina? Er þetta stormur í vatnsglasi?

Í áætlunum og rekstri fyrirtækja þarf að gera ráð fyrir þessu stóra spurningamerki á einn eða annan hátt. Faghópur um fjármál er einstaklega ánægður með að hafa fengið stefnumót í HR við tvo færa sérfræðinga til að fara yfir stöðuna, ræða væntingar til og breytt umhverfi fyrir komandi kjarasamninga.

Heiðursmennirnir eru þeir Rangar Árnason hjá SA og Steinþór Þórðarson hjá PCC Bakka. Ragnar er mikill reynslubolti við samningaborðið á vegum SA. Steinþór hefur stýrt og unnið að sérkjarasamningum hjá Alcoa Fjarðaráli og vinnur nú að undirbúningi kjarasamninga fyrir PCC Bakka.

Það verður fróðlegt að heyra hvað þessir aðilar telji að verði efst á baugi í komandi viðræðum, hvort ferlið verði hefðbundið eða hvort búast megi við annarri atburðarrás en áður og síðast en ekki síst hvaða afleiðingar þessir kjarasamningar geti haft. 

Við hlökkum til að sjá ykkur í stofu M217 í Háskólanum í Reykjavík.

Ákvæði um góða stjórnarhætti í ársreikningum

Faghópar Stjórnvísi um góða stjórnarhætti og samfélagslega ábyrgð halda
morgunverðarfund miðvikudaginn 23. maí kl. 8:30 hjá Marel, Austurhrauni 9, 210
Garðabæ.


Efni fundarins verður góðir stjórnarhættir og samfélagsleg ábyrgð þar sem fókusinn
verður á lagabreytingu í lögum um ársreikninga frá 2016. En þar kom inn ákvæði um
góða stjórnarhætti (grein 66 c sem heitir góðir stjórnarhættir) þar sem birta skal
árlega yfirlýsingu um góða stjórnarhætti í sérstökum kafla um skýrslu stjórnar sem og
grein 66 d um birtingu ófjárhagslegra upplýsinga. Þar er beðið um upplýsingar sem
eru nauðsynlegar til að leggja mat á þróun, umfang og stöðu félagsins í tengslum við
umhverfismál, félags- og starfsmannamál. Jafnframt skal gera grein fyrir stefnu
félagsins í mannréttindamálum og hvernig félagið spornar við spillingar- og
mútumálum.


Fyrirlesarar eru:

  • Þorsteinn Kári Jónsson, sérfræðingur í samfélagslegri ábyrgð hjá Marel
  • Ólafur Sigurðsson, framkvæmdarstjóri Birtu Lífeyrissjóðs 
  • Þóranna Jónsdóttir, lektor í HR og stjórnunarráðgjafi

Fundarstjóri: Harpa Guðfinnsdóttir


Fundurinn er ætlaður fyrir alla sem hafa áhuga á góðum stjórnarháttum, jafnt
byrjendum sem lengra komna. Fundurinn er einnig kjörin fyrir þá aðila sem hafa setið
í stjórnum eða hafa hug á því að gefa kost á sér til stjórnarsetu.


Boðið verður upp á kaffi og morgunhressingu. 
Hlökkum til að sjá þig.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?