Kostnaðarstjórnun

Kostnaðarstjórnun

Markmið með faghópnum er að auka skilning á mikilvægi kostnaðarstjórnunar og –greiningar við rekstur og mats á árangri. Fyrirtæki og stofnanir hafa mismunandi kostnaðarhögun sem og kostnaðarferli. Að þekkja það umhverfi sem kostnaður er í viðkomandi fyrirtæki eða stofnun eykur mjög möguleikann á því að geta hagrætt og aukið skilvirkni rekstrar án þess að eyðileggja virðisaukandi ferla. Með öðrum orðum, kostnaðarvitund er oftar en ekki lykilinn að auknum hagnaði.

Kostnaðarstjórnun og –greining er í raun ekki hægt að skilgreina á einn ákveðinn hátt, því aðstæður og viðfangsefni eru mjög mismunandi eftir fyrirtækjum og rekstrarstarfsemi. Sem dæmi má nefna, einkafyrirtæki, félag sem er skráð á verðbréfamarkað, opinber stofnun, sjálfseignarstofnun eða góðgerðarstofnun. Hlutverkið, almennt séð, er ekki endilega að lágmarka kostnað fyrirtækisins, því ódýrt er ekki alltaf það sama og hagkvæmi, heldur að auka skilning á því hvað er hagkvæmni, skilvirkni og markvirkni og hvernig þessir hlutir vinna saman. Kostnaðarvitund er mjög mikilvæg í þessu samhengi. Kostnaður er forsenda þess að fyrirtæki hafi tekjur, því er mikilvægt að skilgreina kostnað.

Hópurinn kemur saman einu sinni í mánuði yfir vetrartímann eða oftar. Fundirnir eru oftast með því sniði að sérfræðingar og/eða reynsluboltar eru fengnir til að fjalla um tiltekið málefni sem er nánar kynnt hverju sinni. Í lok funda er gert ráð fyrir fyrirspurnum og umræðum sem er mikilvægur þáttur starfsins. Faghópurinn er hugsaður fyrir stjórnendur og aðra starfsmenn sem framkvæma sérfræðivinnu í tengslum við kostnaðarstjórnun, -greiningu eða -uppbyggingu og/eða hafa yfirumsjón með og/eða ábyrgð á tengdum viðfangsefnum.

Viðburðir

Árangursmælingar vs. fjárfestingar í rekstri.

 

Öll fyrirtæki þurfta að gera fjárfestingar, stórar sem smáar, til að viðhalda rekstrarhæfi sínu. En hvernig skal meta fjárfestingu til árangurs? Stjórnendur eru oftar en ekki metnir eftir rekstrarárangi, þ.e. EBIDTA, EBIT eða aðra rekstrarkvarða. Hver er rétti rekstrarkvarðinn? Er hann til? Rætt verður um veikleikan á milli forenda í fjárfestingarákvörðun og forsenda við árangursmælingar gagnvart stjórnendum, t.d. miðað við tölur úr rekstri eða sjóðstreymi.  

Rekstrarhagræðing, hvað er það? FRESTAST til nóvember.

 Fyrirlesturinn frestast til nóvember, dagsetning auglýst síðar.

Er fyrirtæki lenda í rekstrarvanda þá er gripið til rekstrarhagræðingar. En hvað er rekstrarhagræðing? Eru allar aðgerðir til að lækka kostnað rekstrarhagræðing? Fjallað verður um hugtakið "rekstrarhagræðing" og hvernig það er skilgreint m.t.t. þess sem rekstrarhagræðing á að skila. 

Fyrirlesari er Einar Guðbjartsson, dósent, HÍ.

Eignastjórnun samkvæmt ISO 55000 stöðlunum

Farið yfir ISO 55000 staðlaröðina, grundvallaratriði hennar, stefnu, strategíu og markmiðasetningu sem og samstillingu við aðra staðla fyrir stjórnunarkerfi. Hvað einnkennir þessa staðla og hver er ávinningur af eignastjórnun sem uppfyllir ISO 55000. Einnig er farið yfir þá fjölbreyttu starfsemi sem mögulega þarf að skoða við gerð eignastjórnunarkerfis.

Framsögumaður er Sveinn V. Ólafsson, ráðgjafi hjá Jensen Ráðgjöf.  Sveinn er verkfræðingur að mennt og hefur lengst af starfað hjá Staðlaráði Íslands og Flugmálastjórn Íslands/Samgöngustofu í margvíslegum verkefnum tengdum stjórnunarkerfum, fræðslu, úttektum og flugöryggi. Sveinn hefur kennt fjölda námskeiða hjá Staðlaráði Íslands og innan Flugmálastjórnar Íslands/Samgöngustofu.

 

Fréttir

Útreikningar FÍB á eldsneyti bifreiða.

Framkvæmdastjóri FÍB, Runólfur Ólafsson kynnti sögu FÍB og hvernig FÍB hefur um áratugaraðir staðið að útreikningum á kostnaði er tilheyrir eldsneyti bifreiða. Viðburðurinn sem var á vegum faghóps um kostnaðarstjórnun og kostnaðargreiningu var haldinn í Innovation House.
Félag íslenskra bifreiðaeigenda er hagsmunafélag bifreiðeigenda og viðurkennt sem slíkt af stjórnvöldum. Fulltrúar FÍB eiga setu- og tillögurétt í nefndum á vegum hins opinbera og félagið fær til umsagnar frumvörp, tillögur og reglugerðir frá löggjafar- og framkvæmdarvaldinu. Oftar en ekki hafa útreikningar FIB raktað í fréttirnar.

Hauststarf að byrja - fólk í stjórn faghópsins um Kostnaðarstjórnun

sæl öll,

Nú er hauststarf faghópsins um Kostnaðarstjórnun og -greiningu að fara af stað og allt tekur þetta smá tíma, en ekkert gerist að sjálfu sér. Nú eru tveir viðburðir komnir á dagskrá faghópsins, en vonandi að hægt sé að halda 4 viðburði á haustönn 2016. Hér með er óskað eftir fólki sem vill starfa í stjórn faghópsins. Mjög gott er að hafa 5 til 7 í stjórn faghópsins, þannig að hægt væri að skipta verkefnum á milli sín, án þess að það verði of tímafrekt fyrir hvern og einn. Það er vitað mál að allir geta ekki alltaf mætt á alla stjórnarfundi eða viðburði faghópsins, því er frábært að geta dreift verkefnunum eitthvað. Vinsamlegast sendið inn póst netfangið procontrol@procontrol.is ef þið hafið áhuga að starfa í faghópnum.

kveðja
Einar Guðbjartsson,
formaður.

Kostnaðarstjórnun á Landspítalanum

Faghópur um kostnaðarstjórnun og kostnaðargreiningu hélt í morgun fund á Landspítalanum, einum stærsta vinnustað landsins, en ársveltan er um 53,1 milljarðar króna á ári. Stöðugildi 3752 og starfsmenn að meðaltali 4827. Fjárhagsleg ábyrgð er á 80 einingum, 1 forstjóri, 11 framkvæmdastjórar og 80 deildarstjórar. Þrátt fyrir efnahagslegar hremmingar á síðustu árum hefur starfsemi spítalans bæði vaxið og tekið miklum breytingum og hefur sú þróun gert meiri kröfur til kostnaðarstýringar og kostnaðargreiningar en áður. Fjárhagskerfið er ORRI. Eitt af verkfærum spítalans til eftirfylgni með rekstri og starfsemi er framleiðslu- og kostnaðarkerfið Framtak, en smíði þess hófst á LSH um síðustu aldamót. Framleiðslan er greind með alþjóðlegu flokkunarkerfi, svo kölluðu DRG kerfi (Diagnosis Related Groups), en kostnaðargreiningin byggir á verkgrunduðum kostnaðarreikningi sem færir, skiptir og dreifir rekstrarkostnaði spítalans niður á einstakar þjónustueiningar (Activity Based Costing, ABC). Kerfið gefur möguleika á að bera saman fyrirfram ákveðið verð framleiðslunnar, byggt á kostnaðargögnum LSH, og raunkostnað á hverjum tíma og gefur möguleika á kostnaðarstýringu og framleiðnimælingum. Framtak er í dag hluti af vöruhúsi gagna, sem ásamt öðrum gögnum úr fjárhagskerfinu Orra leggur grunn að umfangsmiklum greiningum á starfsemi og rekstri spítalans.
Annað verkfæri við kostnaðarstjórnun er fjárhagsáætlun spítalans, bæði í heild og fyrir einstök svið hans. Fjárhagsáætlunin gegnir lykilhlutverki við ráðstöfun fjár til einstakra þátta starfseminnar og við eftirfylgni og eftirlit með henni. Ferlið við gerð fjárhagsáætlunarinnar er miðstýrt að hluta, en talsverð dreifstýring er þó við fjármálastjórn og rekstrarákvarðanir á spítalanum.
En hvernig stuðlaði fjárhagsáætlunin að árangri? Í dag er hún nýtt sem stjórntæki. 1. Gerð er aðgerðaáætlun fyrir spítalann í heild sinni- ekki flatur niðurskurður. 2. Fjárhagsleg ábyrgð skýr (eftir að nýtt skipurit var tekið í notkun 2009), forsendur raunhæfar og þekktar, byggðar á raunverulegri þörf, raunverulegri aðgerðaráætlun og skýrum markmiðum, vönduð útfærsla á kostnaði. Aðgerðaáætlanir verða til í hugmyndavinnu. Gerð er greining og kostnaðarmat á mismunandi tillögum. Fjárveiting byggir á fyrra ári en tekin er til athugunar ný verkefni. Þetta er top down budgeting. Forstjóri ber ábyrgð á fjárhagsáætlun Landspítala. Framkvæmdastjórar bera ábyrgð á fjárhagsáætlun síns sviðs. Fjármálaráðgjafar gera fjárhagsáætlun sviðs í samvinnu við stjórnendur sviðs og samkvæmt verklagsreglum. Mannauðsráðgjafar gera áætlanir um mönnunarþörf og vinnuskipulag í samvinnu við stjórnendur. Uppgjör eru mánaðarleg. Launagjöld eru u.þ.b. 70% af heildarveltu LSH og því er lögð megináhersla á forsendur og útreikning launaáætlunar. Launareiknilíkönin hjálpa gríðarlega mikið og tryggja að réttar forsendur liggi fyrir. Aðgengilegt fyrir stjórnendur eru stjórnendaskýrslur sem sýna rauntölur á móti áætlun. Stefnt er að því að gera allar skýrslur meira sjónrænar. Umfang starfsemi spítalans er mikið á einu ári eru 26þúsund legur 79þúsund manns á dagdeild, 230þúsund á göngudeild o.s.frv. Notað er DRG (Diagnosis Related Group) kerfi sem ákveður í hvaða flokki hver og einn sjúklingur lendir. Þetta er sama kerfi og hin Norðurlöndin eru að nota. Einingarverð er sett á hverja einustu aðgerð. Út úr kerfinu koma DRG jafngildiseiningar. Landspítalinn á gögn aftur til ársins 2003. Kostnaðarkerfi LSH er heimasmíðað að sænskri fyrirmynd. Allur kostnaður, beinn og óbeinn færður niður á kt. Sjúklinga (legur-komur) dreifireglur eða bein tenging. Gögn eru sótt í mörg upplýsingakerfi spítalans, greind, flokkuð og tengd saman. Kostnaðarsögn Framtaks eru flokkuð í þrennt.

Stjórn

Einar Guðbjartsson
Framkvæmdastjóri - Formaður - ProControl
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?