Öryggið borgar sig - tækifæri í kreppu Grein e.Gísli Níls Einarsson Forvarnarfulltrúa VÍS

Öryggið borgar sig - tækifæri í kreppu
Við núverandi efnahags- og rekstraraðstæður hefur sjaldan reynt eins mikið á stjórnendur að hlúa að og efla öryggisþáttinn í starfsemi fyrirtækjanna. Stjórnendur fyrirtækja hafa iðulega í mörg horn að líta og á stundum leiðir það til þess að þeir einblína fyrst og fremst á kjarnastarfsemina sem hefur bein áhrif á vöxt fyrirtækisins og fyrir vikið sitja öryggismálin hugsanlega á hakanum.
Há dánartíðni og tugmilljarða tap vegna slysa og heilsutjóns

Í ársskýrslu Vinnueftirlitsins fyrir árið 2010 kemur fram að undanfarin ár hafa að jafnaði 4 - 5 einstaklingar látist við vinnu sína á ári hverju og um 7 - 8000 þurft að leita læknisaðstoðar vegna vinnuslysa. Algengast er að vinnuslys verði við fall á jafnsléttu t.d. á verkpöllum og hálu yfirborði. Sömuleiðis kemur fram í skýrslunni að rannsóknir bendi til þess að allt að jafnvirði 3-5% landsframleiðslu vestrænna ríkja glatist vegna slysa og heilsutjóns við vinnu. Þetta svarar til 40-50 milljarða króna á ári hérlendis. Stór hluti kostnaðarins leggst beint á eða óbeint á íslensk fyrirtæki.

Auðvelt er fyrir fyrirtæki að meta beinan kostnað vegna vinnuslysa svo sem lækniskostnað, fjarvistir og viðgerðarkostnað. Hins vegar getur reynst erfiðara fyrir fyrirtæki að greina óbeinan kostnað vegna slysanna. Til dæmis vegna glataðrar framleiðslu, aukins rekstrarkostnaðar og lakari gæða í kjölfar þess að þurfa að ráða inn eða þjálfa upp nýjan starfsmann. Annar óbeinn kostnaður getur verið töpuð viðskipti í kjölfar vinnuslyssins, sködduð ímynd fyrirtækisins og hugsanleg skaðabótamál.
Tækifæri til efla öryggismál
Þrátt fyrir ríka kröfu eigenda að draga úr rekstrarkostnaði má það alls ekki vera á kostnað öryggismála íslenskra fyrirtækja. Þar er átt við allt sem snýr að öryggi starfsfólks, vinnuumhverfi og framleiðslu. Því miður eru dæmi um að fyrirtæki freistist til að draga úr almennu viðhaldi á húsnæði, starfsumhverfi og framleiðslubúnaði sem getur leitt til þess að öryggi og heilbrigði starfsfólks sé ógnað. Þegar slíkar ákvarðanir eru teknar verða eigendur og stjórnendur fyrirtækja að hafa í huga að það er ekki aðeins skylda þeirra samkvæmt Vinnuverndarlögunum að sinna öryggismálum, heldur einnig siðferðileg og samfélagsleg skylda.
Í erfiðu rekstrarumhverfi og harðnandi samkeppni þurfa fyrirtæki að leita allra leiða til að viðhalda og bæta samkeppnisstöðu sína og framleiðni. Erlendar rannsóknir sýna að starfsfólk á Vesturlöndum hefur aldrei verið eins reiðubúið og nú til að taka þátt í breytingum og innleiða nýjar áherslur í starfsemi fyrirtækja. Óvissa um rekstrarhæfni þeirra og hugsanlegan starfsmissi gerir þetta meðal annars að verkum. Stjórnendur hafa því kjörið tækifæri til að breyta og hagræða þar sem upplagt er að gera öryggismál að ríkum þætti í kjarnastarfsemi fyrirtækisins.
Afhverju eru öryggismál hluti af kjarnastarfsemi?
Reynslan hérlendis og erlendis hefur marg oft sýnt að þegar æðstu stjórnendur leggja áherslu á að öryggismál séu hluti af kjarnastarfsemi fyrirtækisins stuðlar það ekki einungis að öruggari vinnustað heldur líka að stöðugri og öruggari rekstri og þjónustu. Samkvæmt skráningum tryggingafélaga er minna um slys á starfsfólki og tjón á tækjum, búnaði og húsnæði hjá þeim fyrirtækjum sem sinna öryggismálunum vel en hjá þeim fyrirtækjum sem gera það ekki. Annar ávinningur af því að leggja áherslu á öryggismál er að viðskiptavinir upplifa að þeir skipti við öruggt og áreiðanlegt fyrirtæki. Ímynd fyrirtækisins verður betri og jafnframt verður það eftirsóknarverðari vinnustaður.
Í ljósi þess tuga milljarða kostnaðar sem hlýst af slysum og heilsutjóni við vinnu á Íslandi er ljóst að eftir miklu er að slægjast og í flestum tilfellum má draga úr rekstrarkostnaði með því að efla öryggismálin. Það er áskorun fyrir æðstu stjórnendur að þróa öruggt vinnuumhverfi sem er áhugavert, spennandi og arðbært. Þar sem starfsmenn líta jafnframt á öryggismál sem hagnýt, gagnleg og spennandi í stað hindrunar og kostnaðar við að sinna starfi sínu. Ef forysta og frumkvæði stjórnenda í öryggismálum er sterk þá er hægt að ná miklum árangri í lækka rekstarkostnað fyrirtækja.
Í næstu viku verður fjallað um hagnýtar aðferðir og aðgerðir sem stjórnendur geta ráðist í til að efla öryggismál á sínum vinnustað.

Fleiri fréttir og pistlar

Listi yfir þá sem eru tilnefndir til Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi 2023 - Innilegar hamingjuóskir

Hér má sjá alla þá sem tilnefndir eru til Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi 2023.
Útnefnt verður í þremur flokkum: Yfirstjórnendur - millistjórnendur - frumkvöðlar. 
Forseti Íslands Hr. Guðni Th. Jóhannesson mun afhenda verðlaunin á Grand Hótel þann 20. febrúar nk.
Allir eru velkomnir á hátíðina sem einnig verður í beinu streymi og hefst kl.16:00.  


Stjórnvísi óskar öllum þeim sem tilnefndir eru innilega til hamingju.  

Eftirtaldir aðilar eru tilnefndir til Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi árið 2023:

Andri Björn Gunnarsson, stofnandi og forstjóri Vaxa

Auður Þórhallsdóttir, sviðsstjóri mannauðsmála hjá Virk

Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem

Ásdís Virk Sigtryggsdóttir, forstöðumaður verkefnastofu DTE ehf.

Ásta Sigríður Fjeldsted, framkvæmdastjóri Festi

Birgir Jónsson, forstjóri PLAY

Bjarney Sólveig Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurnesjum

Björgvin Víkingsson, forstjóri Ríkiskaupa

Bogi Niels Bogason, forstjóri Icelandair

Brynhildur S. Björnsdóttir, stjórnarformaður GG Verk

Dagmar Viðarsdóttir, forstöðumaður mannauðsmála hjá Póstinum

Díana Óskarsdóttir, forstjóri Heilsbrigðisstofnunar Suðurlands

Eðvald Valgarðsson, gæðastjóri hjá Samhentir, Vörumerking og Bergplast

Elín Björg Ragnarsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlits Fiskistofu

Elín Þórunn Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri tjónasviðs Sjóvár

Elísabet Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Löður

Ester Gústafsdóttir, mannauðsstjóri Háskólans í Reykjavík

Finnur Pind, stofnandi og forstjóri Treble Technologies

Gerður Huld Arinbjarnardóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Blush

Guðfinna S. Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri LC Ráðgjöf

Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir, mannauðsstjóri þjónustu-og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar

Guðbjörg Rist, forstjóri Atmonia

Guðmundur Baldursson, aðstoðarframkvæmdastjóri Íslenskrar getspár

Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri sölu-og þjónustu hjá VÍS

Guðrún Ingvarsdóttir, forstjóri Framkvæmdasýslunnar-Ríkiseigna

Gunnhildur Arnardóttir, framkvæmdastjóri Stjórnvísi

Hafsteinn Ezekíel Hafsteinsson, forstöðumaður sölusviðs VÍS

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA

Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, forstjóri Vinnueftirlits ríkisins

Heiður Björk Friðbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrarsviðs Samkaupa

Helga Valfells og co, framkvæmdastjóri Crawberry Capital

Hildur Ragnars, forstjóri Þjóðskrár Íslands

Hilmar Gunnarsson, stofnandi og forstjóri Arkio

Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri GRID

Hörður Ingi Þorbjörnsson, mannauðsstjóri Orkunnar

Ingólfur Þorsteinsson, forstöðumaður stafrænna lausna hjá VÍS

Íris Ösp Bergþórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs hjá Elkem

Jóhanna Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Banana ehf

Jón Björnsson, forstjóri Origo

Kjartan Hansson, forstöðumaður rafrænna þjónustulausna hjá Origo

Matthías Sveinbjörnsson,  forstöðumaður tekjustýringar Icelandair

Ólafur Karl Sigurðsson, framkvæmdastjóri Marel Fish

Ósk Heiða Sveinsdóttir, forstöðumaður þjónustu-og markaða hjá Póstinum

Pálmi Pálsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Pálmatré

Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hf í Grindavík

Pétur Sævar Sigurðsson, meðeigandi og sérfræðingur hjá Maven ehf.

Ragnar Örn Egilsson, deildarstjóri stafrænna innviða Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna

Sara Lind Guðbergsdóttir, sviðsstjóri stjórnunar og umbóta hjá Ríkiskaupum 

Sif Sturludóttir, forstöðumaður verkefnastofu og innri rekstrar hjá Sýn

Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Bláa Lónsins

Sigurbjörg Rósa Sigþórsdóttir, framkvæmdastjóri Bakarameistarans ehf

Sigurbjörn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri SL lífeyrissjóðs

Snorri Páll Sigurðsson, framkvæmdastjóri innkaupastýringa hjá Alvotech

Soffía Lárusdóttir, forstjóri Ráðgjafar og greiningarstöðvarinnar

Sólveig Sigurðardóttir, barnalæknir hjá Ráðgjafar og greinarstöð ríkisins

Sonja Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri sölusviðs HR Monitor

Sólrún Jóna Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála og stafrænna innviða Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna

Svava Grönfeldt, Prófessor MIT

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri þjónustu og markaðssviðs hjá Icelandair

Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Virk

Viktor Ari Ásrúnarson, meðeigandi og sérfræðingur Maven ehf.

Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Eignarhaldsfélagsins Hornsteins

Þórður Guðjónsson, framkvæmdastjóri Skeljungs

Þórey Edda Heiðarsdóttir, sviðsstjóri mats og rýni hjá Virk

Þórey Vilhjálmsdóttir Proppé, stofnandi og forstjóri Empower

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands

 

 

Benefits of Inclusion in the Workplace

“We want a culture that is inclusive and where everyone who joins feels they have opportunities to succeed and grow.” -Nellie Borrero

There’s a lot of talk these days about diversity and inclusion programs in the workplace. Yet, while people often have a grasp of what diversity looks like and how to put it into action, inclusion can be lost and forgotten in the shuffle. In this blog, we’ll explore why inclusion is so critical in the workplace, and how diversity and inclusion (and their benefits) complement one another. Let’s get started.

Stjórnvísi mætti á Markþjálfunardaginn 2023

Stjórnvísi mætti að venju á Markþjálfunardaginn og hlustaði á áhugaverð og fjölbreytt erindi frá innlendum og erlendum fyrirlesurum um "Velsæld og árangur á framsýnum vinnustað" 

Mikið af áhugaverðu og skemmtilegu fólki kom við á kynningarbás Stjórnvísi og þökkum við þeim fyrir að heilsa upp á okkur.

 

Markþjálfadagurinn 2023 - Velsæld og árangur á framsýnum vinnustað

Markþjálfunardagurinn 2023 - Velsæld og árangur!

 

Markþjálfunardagurinn verður haldinn þann 2. febrúar næstkomandi undir yfirskriftinni ,,Velsæld og árangur á framsýnum vinnustað”. Þar mun ICF Iceland að venju leiða saman alþjóðlegt fagfólk sem deilir reynslu sinni af því hvernig þörf á nýrri nálgun í átt að árangri fyrirtækja byggir á þeirri trú að blómstrandi fólk og teymi séu forsenda þess árangurs.

Aðalfyrirlesarar Markþjálfunardagsins eru frumkvöðullinn og manneskja ársins Haraldur Þorleifsson, Tonya Echols margverðlaunaður alþjóðlegur PCC markþjálfi, og Kaveh Mir, stjórnendamarkþjálfi MCC sem situr í stjórn ICF International ásamt Tonya.

Harald þekkir hvert mannsbarn hér á landi fyrir m.a. Römpum upp Ísland verkefnið, auk þess sem hann var kosinn manneskja ársins. Hann hefur náð ótrúlegum árangri í sínum verkefnum hvort sem það eru hans persónulegu verkefni eða fyrirtækið Ueno sem hann byggði upp og seldi til Twitter. Hans erindi nefnist Function + Feelings. Tonya var valin stjórnendamarkþjálfi ársins af CEO Today Magazine, hún situr í ráðgjafateymi Forbes, hefur skrifað fjölda greina í Forbes og er í markþjálfateymi TED Talks. Kaveh hefur komið að stjórnendaþjálfun, breytingastjórnun, teymis-uppbyggingu, leiðtogaþróun og vinnustaðamenningu hjá fjölda alþjóðlegra fyrirtækjarisa á borð við Warner Bros, Google, Amazon, Lego, Deloitte, HSBC, Mars, Salesforce og CNN og verður gjöfull á reynslu sína í erindi sínu.

Það er okkur sannur heiður að fá stórstjörnur frá ICF International til okkar á Markþjálfunardaginn í ár, fólk með áratuga reynslu á stóra sviði markþjálfunar. Þau ætla að opna upp á gátt reynslu sína og viðskiptamódel á vinnustofunum sem ætlaðar eru fyrir markþjálfa og erum við mjög spennt að læra af þeim.

Auk þeirra Haraldar, Tonyu og Kaveh munu stíga á stokk þrjú fyrirlesarateymi: Aldís Arna PCC markþjálfi og Jón Magnús Kristinsson læknir, markþjálfarnir Anna María Þorvaldsdóttir ACC og Inga Þórisdóttir og Kristrún Anna Konráðsdóttir ACC markþjálfi og Davíð Gunnarsson framkvæmdastjóri Dohop. Þá mun þróunarstjóri hjá ICF International Malcom Fiellies PCC markþjálfi og þjálfunarstjóri hjá ICF Global vera með erindi um stuðning við starfsfólk í gegnum skipulagsbreytingar.

 

Markþjálfunardagurinn er stærsti árlegi viðburður félagsins. Vinnustofurnar verða haldnar 1. febrúar en ráðstefnan 2. febrúar. Miðasala er hafin á Tix og hvetjum við alla félaga að njóta dagsins, uppskerunnar og tengslanetsins. Viðburðirnir gerast ekki stærri.

 

Ef fyrirtækið þitt vill fá 8 manna borð eða bás er best að senda póst á icf@icf.is. Það er 20% afsláttur af miðaverðinu ef keyptir eru 5 miðar eða fleiri. Þetta er frábær dagskrá og hvetjum við alla sem hafa áhuga að skrá sig, þú ferð ríkari heim eftir þessa ráðstefnu. Að sjálfsögðu verður Stjórnvísir með bás eins og venjulega, þar sem Gunnhildur ofl. munu taka vel á móti þér/ykkur.

 

Við hlökkum til að sjá ykkur!

Opið streymi 30 janúar nk.með Gerd Leonhard um ofurgervigreindarlíkön eins og ChatGpt eða Dalle-2.

Opið streymi með Gerd Leonhard um ofurgervigreindarlíkön eins og ChatGpt eða Dalle-2.

30 janúar kl 17:00. Sjá nánar https://www.futuristgerd.com/2023/01/join-me-for-a-very-special-gerdtalks-live-show-on-chatgpt-january-30-2023/

Heimurinn virðist vera á barmi umbreytinga þar sem fyrirtæki og einstaklingar eru farnir að nýta sér Generative AI líkön (ofurgervigreind) eins og Dalle-2, ChatGPT og sambærileg líkön. Hægt er að kalla þetta „páfagauka á ofurhormónum“  en ChatGPT getur á áhrifaríkan hátt líkt eftir mannlegum samtölum og búið til einstaka texta sem hafa ótrúlega mannlega eiginleika.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?